วัตต์ Watt คืออะไร สำคัญอย่างไร

วัตต์ Watt คืออะไร

วัตต์ คือ หน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิด ที่ใช้ในการทำงาน โดยคนส่วนใหญ่จะคิดว่าการที่ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองซื้อนั้นมีค่าวัตต์ที่สูงจะดีกว่าแต่มันก็ไม่เสมอไป ผลิตภัณฑ์บางประเภทก็จำเป็นที่จะต้องมีวัตต์ที่สูงเพื่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์นั้นๆ เช่นเครื่องทำน้ำอุ่น ตู้เย็น แต่จะดีกว่าไหมที่ผลิตภัณฑ์บางชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ใช้กำลังวัตต์ที่น้อย พร้อมทั้งประหยัดไฟให้เราได้อีกอย่างเช่นหลอดไฟเป็นต้น

วัตต์ (watt) คืออะไร

(watt, สัญลักษณ์ W) เป็นหน่วยเอสไอของกำลัง ตั้งชื่อตาม Jame Watt  ตัวอย่างพลังงานในหน่วยวัตต์ เช่น หลอดไฟที่ใช้ตามบ้านใช้ 100วัตต์ ขณะที่เขื่อนฮูเวอร์ผลิตไฟฟ้าได้สองพันล้านวัตต์

1วัตต์ มีค่าเท่ากับ 1 จูลของพลังงานต่อวินาที

โวลต์-วัตต์-แอมป์ แตกต่างกันอย่างไร
โวลต์ (volt หรือ V) คือหน่วยที่ใช้เรียกเพื่อบอกขนาดของแรงดันไฟฟ้าในบ้าน อาทิ 220 V หมายถึง ขนาดของแรงดันไฟฟ้าเท่ากับ 220 โวลต์ (ประเทศไทยก็ใช้ไฟระบบนี้)
แอมแปร์ หรือ แอมป์ (ampere หรือ A) คือหน่วยที่ใช้เรียกสำหรับบอกปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้านั่นเอง อาทิ 5 A หมายถึง ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเท่ากับ 5 แอมแปร์
วัตต์ คือหน่วยวัดกำลังไฟฟ้าที่เป็นตัวบอกพลังงานไฟฟ้าของอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ละชนิดใช้ในการทำงาน เช่น หลอดไฟ 100วัตต์ หมายความว่า หลอดไฟกินไฟ 100 จูลต่อวินาที
1 W = 1 J/s = 1 นิวตัน เมตร ต่อวินาที = 1 kg·m2·s−3

หลอด led t8 วัตต์

หลอดไฟ LED นั้นไม่ได้มีวัตต์สูงแต่ความสว่างกลับสวนทาง ในอดีตโดยส่วนใหญ่แล้วหลอดไฟฟูลออเรสเซนต์ T8 นั้นจำนวนวัตต์จะอยู่ที่ 36 และจำนวนลูเมน(ปริมาณแสง)จะอยู่ที่ 2100 แต่หลอดไฟ LED นั้น ในจำนวนลูเมนที่เท่ากันกลับใช้เพียงแค่ 18 วัตต์เท่านั้น แปลว่าหลอดไฟ LED นั้นใช้ไฟน้อยกว่าในความสว่างที่เท่าเดิม ในส่วนของความสว่างนั้นเราจะพิจารณาที่ลูเมนซึ่งเป็นหน่วยความสว่างของหลอดไฟ ตัววัตต์นั้นจะเป็นการบ่งของถึงอัตราการใช้ไฟฟ้าที่สูง หรืออาจจะเปรียบเทียบง่ายๆ ในส่วนของหลอดไฟ LED T8 ที่ใช้ภานในบ้านหรือโรงงานทั่วไปซึ่งจะนำไปติดในพื้นที่ ที่ไม่สูงมากนัก ส่วนมากจะนิยมใช้หลอด 16วัตต์ 18วัตต์ แต่ในสำหรับพื้นที่โกดังเก็บของ หรือโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆที่มีเพดานสูงก็จะต้องเปลี่ยนไปใช้โคมไฟไฮเบย์ (led high bay) ที่มีวัตต์สูงขึ้น แล้วแต่ความเหมาะสมของสถานที่นั้นอาจจะมีการใช้โคมไฟไฮเบย์ 100W หรือ 200W แต่ก็ต้องพิจารณาถึงค่าลูเมนด้วย เพราะบางที่อาจจะมี โคมไฟไฮเบย์ 100W แต่ค่าความสว่างสูงกว่า 200W ก็มี แต่ก็จะทำให้ราคาสูงขึ้นเช่นเดียวกัน เพราะโคมไฟไฮเบย์ (led high bay) นอกจากจะใช้พลังงานน้อยและยังให้ความสว่างมาก ในการเลือกซื้อหลอดไฟครั้งต่อไปทุกคนคงเข้าใจแล้วว่าไม่สามารถพิจารณาจากจำนวนวัตต์ได้ ยังคงต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆด้วย ไม่ว่าจะเป็น ค่าความสว่างหรือลูเมนต์ การรับประกัน วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาผลิต บ้านไหนหรืออุตสาหกรรมไหนที่ยังใช้หลอดฟูลออเรสเซนต์อยู่ ซึ่งปกติแล้ว หลอดฟูลออเรสเซนต์นั้นจะต้องใช้บัลลาสและสตาร์ทเตอร์จึงทำให้มีอัตราการกินไฟที่สูง เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED ที่จำนวนวัตต์น้อยๆกันเถอะ เพื่อประหยัดพลังงานและทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องพลังงานนั้นลดลงด้วย

ขอบคุณเครดิตข้อมูล จากเพจ https://www.ledinfinite.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top